Kitap Özellikleri

HIZLI ELİF-BÂ

*16 sayfa kuşe lüks baskı

*6 sayfa açıklama ile 10  Ders, 10 saat esas alınmıştır.Her ders 1 sayfadır.Derslerdeki kelime adedi ortalama 40 dakikalık ders için 40 kelime seçilmiştir.

*Harekeler öğretilirken  kelimeler farklı kalıplarda kullanılarak hareke dizilişi farklılaştırılmıştır.

*Mukayeseli kelimeler seçilmiştir.

*Tedricilik uygulanmıştır.

Her adımda sadece bir şey öğretilmektedir.

* Tüm harfler ,  Her hareke ile kullanılmıştır.

*Algılama ve hafıza teknikleri kullanılmıştır.

(benzetme, gruplama,Renk ve simetri vb.)

*El yazısı ve bilgisayar yazısı ortak kullanılmıştır.

* Kur’an okumak için gerekli tüm konular işlenmiştir.

* Öğrenmeyi pekiştirmek için harflerin bağımsız ve birleşik hallerini yazmayı öğreten yazı çalışma föyü uygulanmaktadır.

*Şematik açıklamar ve pratik izahlar içerir.

*Kitapların ebatının  küçük (A5) olması psikolojik olarak kolay öğrenilir duygusu vermektedir.

 

HIZLI TECVİD

16 sayfa kuşe lüks baskı

*6 sayfa açıklama ile 10  Ders, 10 saat esas alınmıştır.Her ders 1 sayfadır.

*Birbiri ile bağlantılı konular tek derste toplanarak bir biri ile mukayese imkanı sunulmuştur.

Zengin misal içeriklidir.

*Karabaş  ve diğer tecvidlerde genel olarak her konuya  üç’er misal verilerek geçilmiştir. Tecvid öğretiminde soyut olarak teoriyi anlatmak yerine misaller üzerinde somutlaştırarak konunun bu şekilde anlaşılması kolaylaştırılmıştır.

* Tüm konuların her harfine yeterli misal verilmiştir.Bu yönüyle Tecvidin Elif-Bâsıdır.

*Hızlı tecvid; açık, kolay,kısa, günümüz  Türkçesine uygun, ve anlaşılabilir bir üslupla hazırlanmıştır.

* Klasik anlayışın üzerine çıkılarak pratik izahlar yapılmıştır.Yeni yaklaşımlar sergilenmiştir.

*Hızlı Tecvîd posterleri (10 ders , 10 poster)

İlave olarak Talim çalışma sayfası ve mahreç şeması olmak üzere 2 poster hazırlanmıştır.

*Mahreç sıralamasına göre talim çalışma sayfası ilave edilmiştir.

*Diğer tecvitlerde olmayan konular ilave edilmiştir

*istisnai ve sadece  birkaç misalli olan konularda

Mevcut tüm misaller  verilmiştir.

NAMAZ DUÂ VE SÛRELERİ EZBER KİTABI

32 sayfa kuşe lüks baskı

*Herkesin ezbere bilmesi gerek dualar .

*Her sayfada bir dua veya sure

*mihrabiye  aşırları,Günlük Genel dualar,Ezan ve Müezzinlik.yemek duası vb.ilaveli

*Dua ve sureler kolay ezberlenmesi  için  birkaç kelimelik cümleler halinde satırlara bölünerek ezber formatına getirilmiştir.

* Arapça ile Türkçe okunuş yan yana ikili baskı yapılarak Arapçasından okunması teşvik edilmiştir.

* manalarının da ezberlenmesi için MANZUM MEAL ilavesi yapılmıştır.

*Renklendirilmiş transkript uygulaması vardır.

*Namaz Duâ ve Sûreleri posterleri (19 poster)

*Posterlerden yararlanarak  toplu/koro olarak ezber eğitimi yapılabilir.

*Camilerde duvarlara asılarak cemaatin okuması sağlanmaktadır.

EĞİTİM POSTERLERİ

*120 X 85 cm boyutlarında polyester kumaş, pvc çıtalı, uzun ömürlü ve renkli baskı posterler.

*Hızlı Elif-Bâ posterleri (10 ders , 10 poster)

10 dersin tamamı kitap ile tıpkı basım

*Tahtaya yazmak yerine tahtaya bu posterler asılarak dersin işlenmesi eğitimcilere büyük kolaylık sağladığı gibi eğitimde de başarı sağlıyor.

PROJEKSİYONA GÖRE  AVANTAJLARI

*Teknik donanım ve teknik bilgi gerektirmez.

Kablo karmaşası ve teknik aksaklıklar olmaz.

*Bilgisayar ve projeksiyon açma kapama süresi en az 6-7 dk sürmekte, bu ise 6-7 derste bir ders kaybı demektir.posterde zaman kaybı olmaz.

*projeksiyonda iyi görüntü için loş ortam gereklidir. Bu ise dersi olumsuz etkiler.

*Cami içi vb. alanlarda askı ayağı ile her yerde kullanılabilir.Her yere taşınabilir.